Lični podaci
Kvalifikacije i obrazovanje

Ovim dajem saglasnost da se moji lični podaci mogu koristiti u svrhe selekcijskog postupka
(pročitati šta znači dati dozvolu za korišćenje podataka za izbor kadrova)